Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 1 juli de forfaitaire vergoeding voor werkverplaatsingen met een privévoertuig aangepast. Gezien de gedaalde brandstofprijzen krijg je voor de komende 12 maanden minder eurocenten per kilometer vergoed dan tot nog toe het geval was. Een drama is het niet: het bedrag daalt van € 0,3653 € naar € 0,3542 per kilometer, wat overeenstemt met een vermindering van 3%. Het nieuwe tarief geldt vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Ter herinnering: de kilometervergoeding is vrij van belastingen en sociale bijdragen en is niet van toepassing voor woon-werkverkeer. Als...

Contact

Car-Matchers/Words in Gear BV
Tweelingenstraat 74 bus 202
2018 Antwerpen (België)

Sociale media