Heeft diesel nog een toekomst?

Heeft diesel nog een toekomst?
Moderne diesels zijn tientallen tot honderden keren schoner inzake NOx- en fijnstofuitstoot dan hun voorgangers. Ze stoten bovendien minder CO2 uit dan benzinemotoren. Tijd om je vertrouwen in gasolie te herstellen? Tot eind 2011 behoorde je tot een minderheidsgroep als je een benzine kocht. Diesel was beduidend goedkoper aan de pomp en bovendien kwamen diverse stadswagens en middenklassers op diesel in aanmerking voor de federale “ecopremie”, die kon oplopen tot 15% van de aankoopprijs. De Staat was er immers van overtuigd dat subsidies op auto’s met een lage CO2-uitstoot zouden bijdragen...
Volgens een recent onderzoek verkiezen Europeanen nog steeds een gewone benzine- of dieselauto boven een hybride of een elektrische. Dat hoeft geen klimaatramp te zijn indien we massaal overschakelen op hernieuwbare synthetische brandstoffen, zegt Bosch. Het representatieve onderzoek werd in juni 2020 uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Innofact bij 2.500 respondenten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK. Een van de conclusies is dat de helft van wie morgen een nieuwe auto zou moeten kopen, opnieuw een gewone verbrandingsmotor zou kiezen (dus geen hybride, noch een elektrische aandrijving)...

Contact

Car-Matchers/Words in Gear BV
Tweelingenstraat 74 bus 202
2018 Antwerpen (België)

Sociale media