Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 1 juli de forfaitaire vergoeding voor werkverplaatsingen met een privévoertuig aangepast. Gezien de gedaalde brandstofprijzen krijg je voor de komende 12 maanden minder eurocenten per kilometer vergoed dan tot nog toe het geval was. Een drama is het niet: het bedrag daalt van € 0,3653 € naar € 0,3542 per kilometer, wat overeenstemt met een vermindering van 3%. Het nieuwe tarief geldt vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Ter herinnering: de kilometervergoeding is vrij van belastingen en sociale bijdragen en is niet van toepassing voor woon-werkverkeer. Als...
Volgens een recent onderzoek verkiezen Europeanen nog steeds een gewone benzine- of dieselauto boven een hybride of een elektrische. Dat hoeft geen klimaatramp te zijn indien we massaal overschakelen op hernieuwbare synthetische brandstoffen, zegt Bosch. Het representatieve onderzoek werd in juni 2020 uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Innofact bij 2.500 respondenten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK. Een van de conclusies is dat de helft van wie morgen een nieuwe auto zou moeten kopen, opnieuw een gewone verbrandingsmotor zou kiezen (dus geen hybride, noch een elektrische aandrijving)...

Contact

Car-Matchers/Words in Gear BV
Tweelingenstraat 74 bus 202
2018 Antwerpen (België)

Sociale media