Twee CO2-waarden voor dezelfde auto... welke is geldig?


Vanaf 1 januari 2021 wordt de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s verplicht gemeten volgens de strengere WLTP-methode. Toch mogen constructeurs nog tot eind 2021 de zogenaamde NEDC 2.0-waarde blijven communiceren. Dat leidt tot heel wat vragen, niet het minst over de voertuigbelastingen.

De WLTP is niet nieuw: deze strengere homologatiemethode voor nieuwe auto's maakte in 2017 zijn intrede. Ze vervangt de voorbijgestreefde NEDC-methode en gaat gepaard met een veel realistischer testprotocol, zodat de verbruiks- en CO2-cijfers zo’n 15 à 25% hoger liggen dan voorheen. Om te vermijden dat dit zich zou vertalen in hogere voertuigbelastingen voorzag Europa een terugrekenmethode om de hogere WLTP-cijfers om te zetten naar een zogenaamde NEDC 2.0-waarde.

Die gecorreleerde NEDC-waarde geldt bij ons vandaag als norm voor de berekening van de voertuigfiscaliteit. Het WLTP-cijfer werd tot nog toe niet gebruikt, tenzij dan ‘ter informatie’. Op 1 januari 2021 worden de rollen omgekeerd: dan geldt de WLTP-waarde als norm, maar tot eind 2021 mogen constructeurs de NEDC 2.0 ‘ter informatie’ blijven meedelen. Dat betekent dat dezelfde auto tot eind 2021 over twee CO2-waarden kan beschikken. Het spreekt voor zich dat de laagste waarde van de twee zich in een gunstigere fiscaliteit vertaalt, met name wat het Voordeel van Alle Aard, de fiscale aftrekbaarheid en de CO2-bijdrage betreft.

“Het goede nieuws is dat de federale overheid beslist heeft dat de eigenaar van het voertuig zelf mag kiezen welke waarde hij hanteert – voor zover beide waarden op het gelijkvormigheidsattest (COC) vermeld staan. Deelt het merk echter louter het WLTP-cijfer mee, dan geldt dat getal als berekeningsbasis”, zegt Dieter Quartier van autoconsultancybedrijf Car-Matchers.

En de plug-inhybrides?

Veel zakelijke rijders zullen zich de vraag stellen of plug-inhybrides dan nog wel fiscaal interessant blijven. “De grens tussen fiscaal interessant en fiscaal faliekant ligt op 50 g/km. Voor plug-inhybrides is de overschakeling naar de WLTP inderdaad ‘levensbedreigend’, ware het niet dat er beslist werd dat voor PHEV’s de NEDC 2.0-waarde tot eind 2022 gebruikt mag worden. Ligt de WLTP-waarde boven de 50 g/km, maar de NEDC-waarde eronder, dan behoudt het model zijn status van ‘echte’ plug-inhybride,” verklaart Dieter Quartier.

Je goed informeren is dus de boodschap. Eén gram CO2 verschil kan zich vertalen in duizenden euro’s fiscaal voordeel – of het omgekeerde. Voor ondersteuning en advies op maat van zelfstandigen, kleine ondernemingen en vrije beroepen is er Car-Matchers. Ontdek nu hoe Car-Matchers u kan helpen om de juiste voertuigkeuze te maken en kosten te besparen - maak snel een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek.


Contact

Car-Matchers/Words in Gear BV
Tweelingenstraat 74 bus 202
2018 Antwerpen (België)

Sociale media