Waarom je verder moet kijken dan de aankoopprijs van een auto


Zelfstandigen en zaakvoerders van kleine ondernemingen kijken in de eerste plaats naar de aankoopprijs van hun bedrijfsauto. Toch zijn er heel wat andere kostenelementen – aftrekbaarheid, verbruik, onderhoud, belastingen – die de financiële eindbalans helemaal kunnen doen omslaan.

De meeste zelfstandigen hebben de neiging om de werkelijke kostprijs van hun auto te onderschatten. Vaak kijken ze niet verder dan het aankoopbedrag of de maandelijkse aflossing, eventueel aangevuld door de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting, maar slechts een minderheid neemt ook de kosten voor verzekering, onderhoud, reparaties en banden in de berekening op. Dat is ook niet onlogisch, omdat deze factoren moeilijk in te schatten zijn.

En dan hebben we het nog niet gehad over de restwaarde, die een enorme impact heeft op het kostenplaatje. De aankoopprijs verminderd met de restwaarde bepaalt immers de waardevermindering of afschrijving van de auto. Net dat element maakt dat premiummerken als Audi, BMW en Mercedes-Benz het goed doen op de zakelijke markt.

Veelvoud aan factoren

TCO (total cost of ownership) is de benadering die binnen de wereld van het professionele wagenparkbeheer gebruikt wordt om de totale kostprijs van een auto te berekenen. Daarbij wordt met zo goed als alle becijferbare factoren rekening gehouden. Dat gaat naast de aankoopprijs (of de financiering) over de BIV en de verkeersbelasting, de verzekeringen, het onderhoud en de banden, de brandstofkosten, enzoverder.

En er zijn nog twee posten die heel wat gewicht in de TCO-schaal werpen: de niet-aftrekbare btw (het btw-bedrag dat je dus niet kunt recupereren via de kwartaalaangifte) en de belasting op de verworpen uitgaven. Naargelang van het gekozen automodel en de CO2-uitstoot ervan kan deze laatste voor een aanzienlijke meerprijs zorgen – sinds 2020 ook voor eenmanszaken. Al die zaken maken dat de qua aankoop goedkoopste auto misschien als duurste uit de vergelijking komt als je alle parameters in rekening brengt.

Complexe berekening

Het is niet zo gemakkelijk voor een zelfstandige om de TCO van een auto te berekenen. Hoeveel je maandelijks afbetaalt en wat de verzekering en verkeersbelasting elk jaar kosten, dat vind je nog wel makkelijk terug. Maar hoeveel zul je uitgeven voor onderhoud, reparaties en banden? Hoe hoog zal de brandstofrekening zijn? Hoeveel krijg ik terug voor mijn auto op het einde van de rit?

Er bestaan speciale TCO-berekeningstools die al deze factoren in rekening brengen op basis van realistische cijfers en inschattingen. Die tools gaan gepaard met dure licenties en zijn daarom enkel weggelegd voor leasingmaatschappijen en grote bedrijven met tientallen, honderden en zelfs duizenden voertuigen. Bovendien vergen ze een grondige vakkennis. Goed nieuws: dankzij Car-Matchers.be hebben ook zelfstandigen en zaakvoerders van kleine ondernemingen toegang tot deze complexe, maar nauwkeurige berekeningen zodat ze onderaan de streep snel en eenvoudig kunnen zien wat de meest gunstige oplossing is.

Dankzij Car-Matchers moet je zelf geen expert zijn om tot een correcte kostenvergelijking te komen en de juiste voertuigkeuze te maken. Ontdek hier wat we voor jou kunnen betekenen.


Contact

Car-Matchers/Words in Gear BV
Tweelingenstraat 74 bus 202
2018 Antwerpen (België)

Sociale media